Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_14-2

Deklarácia ľudských práv | Článok 14 | 2

Toto právo nemožno uplatňovať v prípade stíhania začatého na základe nepolitických trestných činov alebo na základe činov, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 14 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.