Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_16-1

Deklarácia ľudských práv | Článok 16 | 1

Muži a ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo bez obmedzenia z dôvodov rasovej, národnostnej alebo náboženskej príslušnosti, uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. Majú nárok na rovnaké práva na uzavretie manželstva, rovnaké práva počas manželstva aj pri jeho zrušení.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 16 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.