Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_23-3

Deklarácia ľudských práv | Článok 23 | 3

Každý pracujúci má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti, a doplnená, v prípade potreby, inými prostriedkami sociálneho zabezpečenia.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 23 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.