Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_29-2-

Deklarácia ľudských práv | Článok 29 | 2

Vo výkone svojich práv a slobôd je každý podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne k zabezpečeniu náležitého uznávania a zachovávania práv a slobôd iných, ako aj k uspokojeniu spravodlivých požiadaviek morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 29 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.