Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_7

Deklarácia ľudských práv | Článok 7

Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu, a proti akémukoľvek podnecovaniu k takej diskriminácii.

Deklarácia ľudských práv | Článok7

Tags: No tags

Comments are closed.