Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_10-

Deklarácia ľudských práv | Článok 10

Každý má rovnaké právo, aby bol spravodlivo a verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o jeho právach a povinnostiach a o akomkoľvek trestnom obvinení, vznesenom proti nemu.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 10

Tags: No tags

Comments are closed.