Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_11-1

Deklarácia ľudských práv | Článok 11 | 1

Každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo, aby bol považovaný za nevinného, kým nie je zákonným postupom dokázaná jeho vina vo verejnom procese, pri ktorom mal všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 11 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.