Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_11-2

Deklarácia ľudských práv | Článok 11 | 2

Nikto nesmie byť uznaný vinným zo spáchania akéhokoľvek trestného činu spočívajúceho v konaní alebo opomenutí, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo trestným činom podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva. Rovnako nesmie byť uložený ťažší trest ako trest, ktorý mohol byť uložený v čase, keď bol trestný čin spáchaný.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 11 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.