Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_12

Deklarácia ľudských práv | Článok 12

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 12

Tags: No tags

Comments are closed.