Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_18-

Deklarácia ľudských práv | Článok 18

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa aj slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 18

Tags: No tags

Comments are closed.