Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_19

Deklarácia ľudských práv | Článok 19

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky všetkými prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 19

Tags: No tags

Comments are closed.