Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_21-3

Deklarácia ľudských práv | Článok 21 | 3

Základom vládnej moci je vôľa ľudu, táto vôľa má byť vyjadrená v pravidelných a riadnych voľbách, na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom zabezpečujúcim slobodu hlasovania.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 21 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.