Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_22--

Deklarácia ľudských práv | Článok 22

Každý človek má ako člen spoločnosti právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím aj medzinárodnou súčinnosťou a v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zaručené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 22

Tags: No tags

Comments are closed.