Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_26-1-

Deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 1

Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie je bezplatné, aspoň v začiatočných a základných stupňoch. Základné vzdelanie je povinné. Technické a odborné vzdelanie je všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie má byť rovnako prístupné každému podľa jeho schopností.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.