Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_26-2-

Deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 2

Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Má napomáhať k vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a všetkými rasovými i náboženskými skupinami, ako aj rozvoju činnosti Organizácie Spojených národov na zachovanie mieru.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.