prava_dietata_13_2

Práva dieťaťa | Článok 13 | 2

Uplatňovanie tohto práva môže podliehať určitým obmedzeniam, tieto však budú len také, aké stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné:

(a) za rešpektovanie práv alebo dobrej povesti iných; alebo

(b) Na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku (ordre public), alebo verejného zdravia alebo morálky.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 13 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.