prava_dietata_14_2

Práva dieťaťa | Článok 14 | 2

Štáty, zmluvné strany, rešpektujú práva a povinnosti rodičov, a ak je to vhodné, zákonných zástupcov, usmerňovať dieťa pri výkone jeho práva spôsobom, ktorý je v súlade s rozvíjajúcimi sa schopnosťami dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 14 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.