prava_dietata_18_2

Práva dieťaťa | Článok 18 | 2

Na účely zaručenia a podpory práv ustanovených v tomto dohovore štáty, zmluvné strany, poskytnú primeranú pomoc rodičom a zákonným zástupcom pri výkone ich povinnost, pri výchove detí a zabezpečia rozvoj inštitúcií, zariadení a služieb pre deti a starostlivosť o deti.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 18 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.