prava_dietata_19_2

Práva dieťaťa | Článok 19 | 2

Takéto ochranné opatrenia by mali podľa potreby zahŕňať účinné postupy na vytvorenie sociálnych programov na poskytovanie potrebnej podpory pre dieťa a pre osoby, ktoré sa o dieťa starajú, ako aj na iné formy prevencie a na identifikáciu hlásení, postúpenií, vyšetrovanií, liečenií a sledovanií prípadov zlého zaobchádzania s deťmi opísaných vyššie, a ak je to vhodné, aj na zapojenie súdov.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 19 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.