prava_dietata_20_3

Práva dieťaťa | Článok 20 | 3

Takáto starostlivosť by mohla okrem iného zahŕňať umiestnenie do pestúnskej starostlivosti, kafala podľa islamského práva, adopciu alebo v prípade potreby umiestnenie do vhodných zariadení na starostlivosť o deti. Pri zvažovaní riešení sa náležitá pozornosť venuje potrebe kontinuity vo výchove dieťaťa a etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 20 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.