prava_dietata_9-4

Práva dieťaťa | Článok 9 | 3

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, rešpektujú právo dieťaťa, ktoré je odlúčené od jedného alebo oboch rodičov, na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priameho kontaktu s oboma rodičmi, pokiaľ to nie je v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 9 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.