prava_dietata_10-1

Práva dieťaťa | Článok 10 | 1

V súlade so záväzkom zmluvných štátov, podľa článku 9 ods. 1 žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstupe alebo odchode zo zmluvného štátu za účelom zlúčenia rodiny, budú zmluvné štáty posudzovať kladne, humánnym a rýchlym spôsobom. Štáty, zmluvné strany, ďalej zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti nemalo nepriaznivé dôsledky pre žiadateľov a ich rodinných príslušníkov.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 10 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.