prava_dietata_23_1

Práva dieťaťa | Článok 23 | 1

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú, že mentálne alebo telesne postihnuté dieťa by malo mať plnohodnotný a slušný život v podmienkach, ktoré zaisťujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 23 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.