prava_dietata_23_4

Práva dieťaťa | Článok 23 | 4

Štáty, zmluvné strany, budú v duchu medzinárodnej spolupráce podporovať výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby postihnutých detí, vrátane šírenia informácií o metódach rehabilitácie a prístupu k vzdelávaniu a odborným službám, s cieľom umožniť štátom, zmluvným stranám, zlepšiť svoje schopnosti a zručnosti a rozšíriť svoje skúsenosti v týchto oblastiach. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy najmä potreby rozvojových krajín.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 23 | 4

Tags: No tags

Comments are closed.