prava_dietata_24_1

Práva dieťaťa | Článok 24 | 1

Štáty, zmluvné strany, uznávajú právo dieťaťa na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia a na zariadenia na liečenie chorôb a rehabilitáciu zdravia. Štáty, zmluvné strany, sa budú snažiť zabezpečiť, aby žiadne dieťa nebolo zbavené svojho práva na prístup k takýmto službám zdravotnej starostlivosti.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 24 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.