prava_dietata_3-1

Práva dieťaťa | Článok 3 | 1

Pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí, či už vykonávaných verejnými alebo súkromnými inštitúciami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi, je prvoradým hľadiskom najlepší záujem dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 3 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.