prava_dietata_3-3

Práva dieťaťa | Článok 3 | 3

Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť alebo ochranu detí vyhovovali normám stanoveným príslušnými orgánmi, najmä v oblasti bezpečnosti, zdravia, počtu a vhodnosti ich personálu, ako napr. ako aj kompetentný dozor.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 3 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.